ด่านศุลกากรเชียงแสน
Chiangsaen Customs House
 

นายธิติวัจน์ ภัทรสิทธิ์เจริญ
นายด่านศุลกากรเชียงแสน

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชมวันนี้
  • 509 เข้าชมเดือนนี้
  • 20,665 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรเชียงแสน
888/1 หมู่ 10 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
หมายเลขโทรศัพท์ 053-777097
โทรสาร 053-777098

ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม (ด่านฯ เจดีย์หลวง)
185 หมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
หมายเลขโทรศัพท์ 053-777463

ด่านศุลกากรเชียงแสน ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ครั้งที่ 3/2564 (ครอ.)

วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 14:17:36
จำนวนผู้เข้าชม : 33

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางหัทยา ทิพยะวัฒน์ นายด่านศุลกากรเชียงแสน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ครั้งที่ 3/2564 (ครอ.) โดยมีคณะทำงานฯ ประกอบไปด้วยภาครัฐและผู้ประกอบการในพื้นที่ฯ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Application เพื่อแจ้งการใช้ประกาศกรมศุลกากร ที่ 116/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนค่าธรรมเนียมรายปี ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร พ.ศ.2564 และประกาศกรมศุลกากรที่ 94/2564 เรื่องการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร และให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางระบบ Customs Trader Portal เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ และรับฟังปัญหา/อุปสรรคการค้าชายแดน ผลกระทบต่อการนำเข้า - ส่งออกของด่านศุลกากรเชียงแสน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในจังหวัดเชียงรายและประเทศเพื่อนบ้าน และแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะรวมทั้ง
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 5 สิงหาคม 2564 14:17:36
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเชียงแสน
888/1 หมู่ 10 ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย 57150
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-777-097, 053-777-098 (Fax)
อีเมล์ : 74140000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเชียงแสน - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรเชียงแสน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ