ด่านศุลกากรเชียงแสน
Chiangsaen Customs House
 

ทำเนียบนายด่านศุลกากรเชียงแสน

ทำเนียบนายด่านศุลกากรเชียงแสน

1) ส.ท.เกษม นาคะสิงห์ พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2504

2) นายโกวิท สาราภิรมย์ พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2505

3) ส.ท.เสนอ เกษมณี พ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2507

4) นายสนาน บุษยโกมุท พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2508

5) นายสง่า สุจิมหันต์ พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2515

6)?นายสังเวียน นฤบาล พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2522

7) นายวิจิตร  แพทย์คชา พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2524

8) นายยงยุทธ มงคลประสิทธิ์ พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2527

9) นายสมหมาย  นิลวัฒน์ พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2529

10) นายโกศล  นาคสุข พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2531

11) นายไพรัตน์ มุทุตานนท์ พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2532

12) นายอัลนี  ลำเลียงพล พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2533

13) นายอนุชา  ศรีนิมิต พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2535

14) นายกิติศักดิ์  ลือชาติเมธิกุล พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2536

15) นายทวี  เที่ยงสัตย์ พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2539

16) นายสถิต  ภู่ทอง พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540

17) นายดุสิต  สะเดา พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2541

18) นายสวัสดิ์  สิงห์ปรีชา พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2541

19) นายสมยศ  กันแตง พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2542

20) นายสมศักดิ์  ศรีพรหม พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543

21) นายเขมชาติ  ฉัตรแก้ว พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2544

22) นายกฤษฎา  ทองธรรมชาติ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545

23) น.ส.พิมพ์กาญจน์  หล่อศิริไพบูลย์ พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546

24) นายวินัย  ฉินทองประเสริฐ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2548

25) นายพัชรดิษฐ์  สินสวัสดิ์ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550

26) นายวินัย  ฉินทองประเสริฐ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553

27) นายสุรชาติ  จันทวัชรากร พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555

28) นายเมธา   ภมรานนท์ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557

29) นายสาธิต  ภู่หอมเจริญ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558

30) นายวัลลภ  วุฒาพาณิชย์ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2558

31) นายจุมพล  แรงกสิกร พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560

32) นายวรพัฒน์  เชาว์วิศิษฐ   พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2560

33) นายพงษ์ศักดิ์  ธนะวัฒนานนท์   พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562

34) นายนิโรจน์  โง้วเจริญสุข   พ.ศ. 2562 - พ.ศ.2563

35) นางหัทยา ทิพยะวัฒน์ พ.ศ.2563 - พ.ศ.2564

36) นางสาวประภาพรรณ ดวงชัย พ.ศ.2565 - พ.ศ.2565
37) นายธิติวัจน์ ภัทรสิทธิ์เจริญ พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 1 พฤศจิกายน 2565 19:29:00
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเชียงแสน
888/1 หมู่ 10 ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย 57150
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-777-097, 053-777-098 (Fax)
อีเมล์ : 74140000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเชียงแสน - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรเชียงแสน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ